O knjižnici

Zadaća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin je da u ostvariva­nju javne službe nastoji zadovo­ljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelova­nja te da promiče čita­nje i druge kulturne aktivnosti u ci­lju unapređiva­nja ukupnoga kulturnoga života zajednice.

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin je narodna knjižnica, koja obavlja funkciju gradske knjižnice.  Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Ogulin. Knjižnica je prostorno organizirana na tri nivoa. U prizemlju je smješten informativno-posudbeni pult, čitaonica i AV građa, mala dvorana, zavičajna zbirka, te informatička igaonica. Odjel za djecu i mladež sa igraonicom, te odjel za odrasle sa studijskim diom i referentnom građom je smješten na prvom katu, a velika dvorana se smjestila u potkrovlje.

 

1309
Članova
68256
Knjižne građe

Povijest

1864. godine prvi put se spominje čitaonica u Ogulinu u jednom pismu poslanom Ljudevitu Gaju, prvom hrvatskom bibliofilu.

1892. dokaz o postojanju Ogulinske čitaonice je zahvalnica tadašnjem predsjedniku Društva ogulinske čitaonice Josipu Muzleru, “vitezu reda Franje Jospipa I., Kr. podžupano Modručko-Riečke županije” (preuzeto iz same zahvalnice). Zahvalnica je izdana prigodom njegova odlaska iz Ogulina

1894. objavljena su Pravila Družtva čitaonice ogulinske u kojima se govori o knjižničnoj djelatnosti,  te u članku  22.  piše  “Knjižničar ima u redu držati družtvenu knjižnicu, o knjigah družtva inventar voditi, o stanju knjižnice prema potrebi izvješćivati, ter davati članovom knjige za čitanje prema posebnom  u tom pogledu izdanom pravilniku.”

1913.  narodna čitaonica je smještana u svratištu “K Frankopanu” – sadašnjem hotelu, a u njoj su se uz čitaoničku djelatnost, organizirali različiti programi zabavnog sadržaja

1954. osnovana  je Gradska knjižnica, a osnivač je Narodni odbor grada Ogulina. Tada je  u fondu knjižnice bilo nekoliko tisuća starih i novih knjiga, a u čitaonici se moglo pročitati dnevni tisak i igrati šah. Te godine je zaposlen knjižničar gosp. Anton   Vučić, koji je među prvima u Hrvatskoj položio stručni ispit za knjižničara (1955.)

1962. Narodni odbor grada Ogulina osniva “Radničko sveučilište Ogulin” a u tu  ustanovu su udruženi Radničko sveučilište,  Knjižnica i čitaonica i Kino

 

15.10.1999.  Gradsko vijeće Grada Ogulina donosi odluku o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin, kao samostalne ustanove, što je doprinijelo intenzivnom razvoju ove djelatnosti. U narednim godinama fond knjiga se sustavno i redovno obnavlja,  nabavljeno je 8 računala,  potpuno je automatizirano poslovanje (obrada i posudba),  obnovljena je rasvjeta,  prostor je klimatiziran, obnovljena je fasada i krovište

2004. Gradsko vijeće Grada Ogulina donosi odluku, da se za potrebe Narodne knjižnice i čitaonice, adaptira Dom HV-a, koji se nalazi u Ulici Bernardina Frankopana, u središtu grada. To je prostor koji će zadovoljiti kriterije koje propisuju “Standardi za Narodne knjižnice Republike Hrvatske”

2011. Početkom prosinca 2011. Knjižnica je preseljena u novi prostor. Mijenja naziv u Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, i adresu – Bernardina Frankopana 7.

Zaposlenici

Anita Brozović Šolaić
mag. edu., mag. bibl.

ravnateljica

Nikolina Brozović Stipetić
dipl. ing., mag. bibl.

knjižničarka

Doroteja Palijan
prof.

knjižničarka

Biserka Salopek

knjižničarska tehničarka

Marija Lipošćak

knjižničarska tehničarka

Irena Badanjak-Žagar

spremačica/dostavljačica

Skip to content