O knjižnici

Zadaća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin je da u ostvariva­nju javne službe nastoji zadovo­ljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelova­nja te da promiče čita­nje i druge kulturne aktivnosti u ci­lju unapređiva­nja ukupnoga kulturnoga života zajednice.

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin je narodna knjižnica, koja obavlja funkciju gradske knjižnice.  Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Ogulin. Knjižnica je prostorno organizirana na tri nivoa. U prizemlju je smješten informativno-posudbeni pult, čitaonica i AV građa, mala dvorana, zavičajna zbirka, te informatička igaonica. Odjel za djecu i mladež sa igraonicom, te odjel za odrasle sa studijskim diom i referentnom građom je smješten na prvom katu, a velika dvorana se smjestila u potkrovlje.

 

2059
Članova
57000
Knjižne građe

Povijest

1864. godine prvi put se spominje čitaonica u Ogulinu u jednom pismu poslanom Ljudevitu Gaju, prvom hrvatskom bibliofilu.

1892. dokaz o postojanju Ogulinske čitaonice je zahvalnica tadašnjem predsjedniku Društva ogulinske čitaonice Josipu Muzleru, “vitezu reda Franje Jospipa I., Kr. podžupano Modručko-Riečke županije” (preuzeto iz same zahvalnice). Zahvalnica je izdana prigodom njegova odlaska iz Ogulina

1894. objavljena su Pravila Družtva čitaonice ogulinske u kojima se govori o knjižničnoj djelatnosti,  te u članku  22.  piše  “Knjižničar ima u redu držati družtvenu knjižnicu, o knjigah družtva inventar voditi, o stanju knjižnice prema potrebi izvješćivati, ter davati članovom knjige za čitanje prema posebnom  u tom pogledu izdanom pravilniku.”

1913.  narodna čitaonica je smještana u svratištu “K Frankopanu” – sadašnjem hotelu, a u njoj su se uz čitaoničku djelatnost, organizirali različiti programi zabavnog sadržaja

1954. osnovana  je Gradska knjižnica, a osnivač je Narodni odbor grada Ogulina. Tada je  u fondu knjižnice bilo nekoliko tisuća starih i novih knjiga, a u čitaonici se moglo pročitati dnevni tisak i igrati šah. Te godine je zaposlen knjižničar gosp. Anton   Vučić, koji je među prvima u Hrvatskoj položio stručni ispit za knjižničara (1955.)

1962. Narodni odbor grada Ogulina osniva “Radničko sveučilište Ogulin” a u tu  ustanovu su udruženi Radničko sveučilište,  Knjižnica i čitaonica i Kino

 

15.10.1999.  Gradsko vijeće Grada Ogulina donosi odluku o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin, kao samostalne ustanove, što je doprinijelo intenzivnom razvoju ove djelatnosti. U narednim godinama fond knjiga se sustavno i redovno obnavlja,  nabavljeno je 8 računala,  potpuno je automatizirano poslovanje (obrada i posudba),  obnovljena je rasvjeta,  prostor je klimatiziran, obnovljena je fasada i krovište

2004. Gradsko vijeće Grada Ogulina donosi odluku, da se za potrebe Narodne knjižnice i čitaonice, adaptira Dom HV-a, koji se nalazi u Ulici Bernardina Frankopana, u središtu grada. To je prostor koji će zadovoljiti kriterije koje propisuju “Standardi za Narodne knjižnice Republike Hrvatske”

2011. Početkom prosinca 2011. Knjižnica je preseljena u novi prostor. Mijenja naziv u Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, i adresu – Bernardina Frankopana 7.

Zaposlenici

Marijana Mazor
prof., dipl.knjiž.

Ravnateljica

Anita Brozović Šolaić
mag. edu., mag. bibl.

.

Nikolina Brozović Stipetić
dipl.ing., mag. bibl.

.

Rajka Blašković

Pomoćna knjižničarka

Biserka Salopek

Pomoćna knjižničarka

Irena Badanjak-Žagar

Spremačica

Skip to content