Novosti

Zašto je važno prepričavanje priča?

Dijaloško čitanje, postavljanje pitanja djeci prilikom čitanja, predviđanje raspleta priče te ponovno čitanje istih priča strategije su pomoću kojih pomažemo djeci da optimalno iskoriste dobrobiti čitanja i pripovijedanja.

Prepričavanje priča ili onoga što smo čuli i pročitali prvi je korak ka razumijevanju. Ova vještina posebno može biti značajna kasnije za djecu prilikom usvajanja školskog gradiva. Motiviranjem djeteta da prepriča priču koju smo čitali učimo ga da:

  • ovlada strukturom priče, razumije tijek radnje i na taj način upamti priču;

  • usvaja nove riječi, širi vokabular (korištenje nove riječi u novom kontekstu djelotvornije je od samog slušanja);

  • razvija vještine izražavanja;

  • narativizira određenu temu, nauči kako da odvoji korake određenog puta.

Prepričavanje priča dekodiranje je značenja i korak ka razvijanju kritičkog mišljenja. Učeći djecu da pasivno ne prihvaćaju sadržaj koji im se servira, pomažemo im da budu aktivni sudionici svijeta u kojemu žive.

Skip to content