Novosti

Obavijest kandidatima

Obavještavaju se kandidati da će se provjera znanja i sposobnosti kandidata u postupku provedbe Javnog natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto knjižničar – jedan izvršitelj/ica  na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu uz probni rad od tri mjeseca provesti u ponedjeljak 5. svibnja 2023. godine s početkom u 8 sati u prostoru male dvorane Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin.

Provjera znanja sastoji se od usmenog dijela (intervjua), a izvor podataka za provjeru znanja je Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html

Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja bit će o tome obaviješteni putem adrese e-pošte koju su naveli u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj i nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Skip to content