Novosti

Korisni jezični savjeti

Ususret Danima hrvatskoga jezika pokrećemo rubriku Korisni jezični savjeti s ciljem podizanja svijesti o potrebi njegovanja hrvatskoga jezika i promicanja hrvatske jezične kulture.

            Pokrenuta kroatistička djelatnost obuhvaćat će pravilno korištenje diskutabilnih sintagmi temeljenih na jezičnim priručnicima (rječnici, pravopisi, gramatike hrvatskoga jezika)  neophodnima za pravilno korištenje hrvatskoga standardnog jezika.

            Savjeti će biti kratki, napisani jednostavnim jezikom, a stilom prihvatljivi širokoj čitateljskoj publici. Ne biste li riješili svoje dvojbe oko jezičnih problema, pratite naše Korisne jezične savjete.

Skip to content