Novosti

ići kod liječnika > ići (k) liječniku

Prijedlog kod označuje da se tko ili što nalazi u blizini koga ili čega ili da se što zbiva u zatvorenome prostoru koji pripada komu ili čemu. Nije ga dobro upotrebljavati za označavanje smjera kretanja: Idem kod liječnika. U tome značenju treba ga zamijeniti s prijedlogom k ili bez prijedloga: Idem (k) liječniku.

Skip to content