Novosti

točci > točki

U imenicama ženskoga roda koje završavaju na -čka i -tka (mačka, značka, lutka, patka) zbog lakšega se izgovora provodi sibilarizacija u dativu i lokativu jednine. Umjesto mačci, značci, lutci, patci pravilno je mački, znački, lutki i patki. Toj skupini imenica pripadaju i riječi točka i tvrtka.

POGREŠNO:

Ostati na mrtvoj točci. Raditi u međunarodnoj tvrtci.

PRAVILNO:

Ostati na mrtvoj točki. Raditi u međunarodnoj tvrtki.

Skip to content