Korisni jezični savjeti

Kategorija

točci > točki

U imenicama ženskoga roda koje završavaju na -čka i -tka (mačka, značka, lutka, patka) zbog lakšega se izgovora provodi sibilarizacija u dativu i lokativu jednine. Umjesto mačci, značci,...
Read More

Dobar večer! > Dobra večer!

Dobar večer! > Dobra večer! Imenica večer u hrvatskome standardnom jeziku ženskoga je roda, stoga pravilno je pozdravljati s Dobra večer!, a pogrešno s Dobar večer!  Pozdrav Dobro veče! ne...
Read More

čitalac > čitatelj

čitalac > čitatelj Imenice na -oc (čitaoc, gledaoc, slušaoc) ne pripadaju hrvatskome standardnom jeziku, a imenice na -lac (čitalac, gledalac, slušalac) uz koje postoje i imenice istoga značenja...
Read More
Skip to content