9 ožujka, 2021

Dan

čitalac > čitatelj

čitalac > čitatelj Imenice na -oc (čitaoc, gledaoc, slušaoc) ne pripadaju hrvatskome standardnom jeziku, a imenice na -lac (čitalac, gledalac, slušalac) uz koje postoje i imenice istoga značenja...
Read More
Skip to content