Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin

Najbolja stvar kod knjižnica jest ta da je dovoljno velika da u nju stane cijeli svijet, a opet dovoljno mala da stane u tvoj grad.

O knjižnici

Zadaća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin je da u ostvariva­nju javne službe nastoji zadovo­ljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelova­nja te da promiče čita­nje i druge kulturne aktivnosti u ci­lju unapređiva­nja ukupnoga kulturnoga života zajednice.

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin je narodna knjižnica, koja obavlja funkciju gradske knjižnice.  Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Ogulin. Knjižnica je prostorno organizirana na tri nivoa. U prizemlju je smješten informativno-posudbeni pult, čitaonica i AV građa, mala dvorana, zavičajna zbirka, te informatička igaonica. Odjel za djecu i mladež sa igraonicom, te odjel za odrasle sa studijskim diom i referentnom građom je smješten na prvom katu, a velika dvorana se smjestila u potkrovlje.

Saznajte više


PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK:
7:00 – 14:00 sati

UTORAK, ČETVRTAK:
12:30 – 20:00 sati

SUBOTA:
8:00 – 12:00 sati

Informacije

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo Knjižnice.
Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina.
Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa.
Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Kod obnove upisa, knjižnični djelatnik provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka.

Prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis (osobna iskaznica).

Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

Saznaj više

Upute za produženje roka posudbe knjiga

Skip to content