Novosti

Polica s publikacijama o EU

Uključenjem u Projekt EU komisije u RH za opremanje narodnih knjižnica policama sa službenim publikacijama EU (2020.), u Knjižnici je postavljena polica s publikacijama o EU. Tu se mogu pronaći  informacije o funkcioniranju mnogih područja djelovanja EU. Ovisno o vašim interesima, mogu se naručiti dodatne publikacije.

Skip to content