Žarko Dadić: "Na razmeđu civilizacija"

Godine 395. Rimsko Carstvo konačno je podijeljeno na Zapadno i Istočno. Tri stoljeća kasnije, na granice oba ta carstva udaraju valovi nove civilizacije rođene na Istoku: islamske. Cijela povijest intelektualnih stremljenja srednjega vijeka toliko je u znaku tih događanja da možemo govoriti o tri različite povijesti.

Godine 395. Rimsko Carstvo konačno je podijeljeno na Zapadno i Istočno, a kršćanstvo se u njima učvršćuje kao društvena i civilizacijska okosnica. No zbog razmimoilaženja teologa, dva geografski odvojena carstva razdvajaju se sve dublje i po razdjelnici katoličanstvo – pravoslavlje. Iz toga su proizlazile i sve veće razlike u daljnjem civilizacijskom hodu nasljednika antičkoga svijeta. Bizantsko Carstvo se sve više organizira kao teokratsko, a na Zapadu se unatoč velikoj moći papa, svjetovna i crkvena vlast ne stapaju u jednu.

Cijela povijest intelektualnih stremljenja srednjega vijeka toliko je u znaku tih razlika da možemo govoriti o dvije različite povijesti. No to nije sve!

U osmome stoljeću na granice oba ta carstva udaraju valovi nove civilizacije rođene na Istoku: islamske. Koliko su, i jesu li, te tri civilizacije utjecale jedna na drugu, što su preuzimale jedna od druge, a u čemu su slijedile svoje zatvorene silnice ostajući izolirane u razvoju, sve je to silno zanimljivo i beskrajno polje istraživanja.

Ova knjiga doprinos je tome, s posebnim naglaskom na dio koji se tiče povijesnih prostora na kojima su današnje države Hrvatska, Srbija, te Bosna i Hercegovina.