Nova usluga produženja posudbe knjiga preko kataloga

Poštovani korisnici, uveli smo novu uslugu produženja posudbe preko kataloga.

Svaki član Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin produženje roka posudbe može učiniti samostalno putem vlastitog korisničkog profila u katalogu Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.

Posudbe se mogu produžiti preko kataloga ako zadovoljavaju slijedeće:

– trenutni rok posudbe je manji od 32 dana

– posudba nije u zakasnini

– primjerak nije rezerviran

UPUTE ZA PRODUŽENJE ROKA POSUDBE KNJIGA