Sastanak Kluba čitatelja za odrasle

Sastanak Kluba čitatelja za odrasle
Rasprava o knjizi
Fabia Geda “U moru žive krokodili”

utorak, 26. travnja 2016.
18 sati (mala dvorana)
Voditeljica: Anita Brozović Šolaić