OBAVIJEST O TESTIRANJU

Gradska knjižnica i

čitaonica Ogulin

Povjerenstvo za provedbu

javnog natječaja

                     

Urbroj: 01-250/4-2015

Ogulin, 15. rujna 2015.

OBAVIJEST O TESTIRANJU

 Kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za popunu radnog mjesta spremača-dostavljača na određeno vrijeme u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ogulin

o b a v j e š t a v a j u   s e

             

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta spremača-dostavljača održati dana 21. rujna 2015. (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin.

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidati:

1. NEVENKA ŠTUGLIN, Podvrh III 4, Ogulin

2. JASMINKA SERTIĆ, Struga 1, Ogulin

3. IRENA BADANJAK ŽAGAR, Žegar VI 15, Ogulin

4. NIKOLINA PUŠKARIĆ, Podvrh II 62, Ogulin

5. IVANA GRDIĆ, Ravnice 315C, Oštarije

6. MILKICA KOSANOVIĆ, Jasenak 49, Jasenak (Bukovnička 71, Ogulin)

7. DRAGANA BOSILJ, Podvrh I 51, Ogulin

8. IVANA PUŠKARIĆ, Bukovica 15, Ogulin

9. IVANA PETRUŠIĆ, Proce 121

10. ANKICA MILAKOVIĆ, Lomošćanska cesta 29A, Ogulin

11. MARIJANKA JOVIĆ, Sveti Jakov 72, Ogulin

12. SANDRA BERTOVIĆ, Pešćenica 38, Ogulin

13. IVANKA SALOPEK, Gavani 10, Ogulin

14. TATJANA PETRUŠIĆ, Škrile II 35, Ogulin

15. KATARINA PORUBIĆ, Puškarići 53, Puškarići

16. PETRA RUPČIĆ, Desmerice 106, Desmerice

17. TAMARA MAGDIĆ, Nova cesta 73, Ogulin

18. MARIJANKA BLAŠKOVIĆ, Kučinić selo 15C, Ogulin

Natjecatelji koji su podnijeli nepotpune prijave kao i natjecatelji ne ispunjavaju formalne uvjete  iz natječaja za navedeno radno mjesto obavijestit će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati koji pristupe pisanoj provjeri znanja nakon termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti ispunjavanju testa te se smatra da su povukli prijavu.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati koji ne predoče ili odbiju predočiti identifikacijsku ispravu, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti pisanoj provjeri znanja.

Mole se kandidati da na pisano testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka).

Intervju s kandidatima za radno mjesto spremača dostavljača, koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja, bit će obavljen sukladno rasporedu određenom  nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 21. rujna. u 14,00 sati u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.

Kandidati koji ostvare manje od 50 % bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja mogu nakon objave rezultata, u nazočnosti članova Povjerenstva, izvršiti uvid u svoje testove te staviti eventualne prigovore na rezultate testiranja.

 

                                                                                    POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

                                                                                              JAVNOG NATJEČAJA