Plan javne nabave za 2016. godinu

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN

 

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi (NN br.110/07 im 125/08.i 90/11.) i članka     Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Upravno vijeće na svojoj sjednici  ogržanoj 16.12.2015.  donosi

PLAN JAVNE  NABAVE ZA 2016. GODINU

 

 

REDNI BROJ

Br.konta

Financijski plan za 2016.

Predmet nabave

Planirana sredstva (bez PDV-a)

Postupak i način nabave

 

Početak postupka

Trajanje postupka

Napomena

32 MATERIJALNI  TROŠKOVI POSLOVANJA

 

 1. 1.3.

3220

10.000,00

Stručno usavršavanje

8.000,00

DIREKTNO UGOVARANJE

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 2.4.

3221

20.000,00

Uredski materijal

16.000,00

NARUDŽB.

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 3.

3221

10.000,00

Materijal za čišćenje I ostali materijal za redovno poslovanje

8.000,00

NARUDŽB.

Siječanj 2016.

Prosinac 2016

Bagatelna nabava1

 1. 4.5.

3223

20.000,00

El.struja

16.000,00

UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 5.

3223

20.000,00

Elektro opskrba

16.000,00

UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016

Bagatelna nabava 1

 1. 6.6.

3223

61.000,00

Lož ulje

61.000,00

NARUDŽB.

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1 ili 2

 1. 7.7.

3231

15.000,00

Usluge telefona, pošte  i prijevoza

12.000,00

UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 8.8.

3232

20.000,00

Usluge tekućeg I inv.održavanje postrojenja u knjižnici

16.000,00

NARUDŽB./UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 9.

3232

16.000,00

Usluga tekućeg održavanja kotlovnice

12.800,00

UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016

Bagatelna nabava 1

 1. 10.9.

3234

12.000,00

Komunalne usluge

9.600,00

NARUDŽB./UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 11.10.

3237

7.000,00

Intelektualne I osobne usluge

5.600,00

UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 12.11.

3238

20.000,00

Računalne usluge, novi programi, usavršavanje progr

16.000,00

NARUDŽB./UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 13.

3238

15.000,00

Redovito održavanje računalnih programa

12.000,00

UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016

Bagatelna nabava 1

 1. 14.

3238

15.000,00

Ostale računalne usluge

12.000,00

NARUDŽB./UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016

Bagatelna nabava 1

 1. 15.13.

3292

3.000,00

Premije osiguranja

3.000,00

UGOVOR

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 1. 16.14.

3293

5.000,00

Reprezentacija

4.000,00

NARUDŽB.

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava1

15.

3299

20.000,00

Programske djelatnosti

16.000,00

UGOVOR/NARUDŽB.

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

16.

3299

2.000,00

Ostalo

1.600,00

DIREKTNO UGOVARANJHE

Siječanj 2016.

Prosinac

2016.

Bagatelna nabava 1

34 FINANCIJSKI RASHODI

19

3431

5.000,00

Bankarske usluge

5.000,00

DIREKTNO UGOVARANJE

Siječanj 20156.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1

 

42  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

20.

4241

156.000,00

Nabava knjiga

148.500,00

NARUDŽB.

Siječanj 2016.

Prosinac 2016.

Bagatelna nabava 1