Podaci vezani uz natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Gradska knjižnica i

čitaonica Ogulin

Povjerenstvo za provedbu

javnog natječaja

BROJ: 01-250/3-2015

Ogulin, 10. rujna 2015.

Podaci vezani uz natječaj za zasnivanje radnog odnosa

na određeno vrijeme

Dana 26. kolovoza 2015. na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen je natječaj za popunu radnog mjesta:

- spremač-dostavljač - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva mjeseca,

I. Opis poslova radnog mjesta spremača-dostavljača:

- čišćenje prostorija i inventara

- prenošenje knjiga i drugo

- čišćenje knjiga

- vođenje brige o okolišu knjižnice

- dostavljanje pošte i drugih pošiljki putem interne dostavne knjige

- poslovi domaćice

- ostali poslovi po potrebi

II. Provjera znanja

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i spososbnosti:

- Zakon o knjižnicama (''Narodne novine'', br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09)

- Statut Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 20/12 – potpuni tekst)

- Pravila ponašanja na radnom mjestu (bonton)

- opće znanje

Internetska stranica ''Narodnih novina'' je: http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

Potpuni tekst Statuta GKC Ogulin http://www.kazup.hr/glasnik-kz/glasnik-2012.html

III. Testiranje

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na internetskoj stranici www.gkc-ogulin.hr te na oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7, najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

JAVNOG NATJEČAJA