Plan javne nabave za 2015. godinu

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 13.st.1.Zakona o javnoj nabavi (NN br.110/07 im 125/08.i 90/11.)

REDNI BROJ

Br.konta

Financijski plan za 2015.

Predmet nabave

Planirana sredstva (s PDV-om)

Postupak i način nabave

Početak postupka

Trajanje postupka

Napomena

32 MATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA

1.

3211

5.000,00

Službena putovanja

5.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015.

Bagatelna nabava

2.

3212

25.500,00

Naknada za prijevoz

25.00,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

3.

3220

5.000,00

Stručno usavršavanje

5.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

4.

3221

30.000,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

5.

3223

45.000,00

El.struja

45.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

6.

3223

75.000,00

Lož ulje

75.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

7.

3224

4.000,00

Materijal za tekuće održavanje

4.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

8.

3225

4.500,00

Sitni inventar

4.500,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

9.

3231

12.000,00

Usluge telefona, pošte i prijevoza

12.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

10.

3232

30.000,00

Usluge tekućeg I inv.održavanje

30.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

11.

3233

1.000,00

Usluga promidžbe

1.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

12.

3234

11.000,00

Komunalne usluge

11.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

13.

3237

10.000,00

Intelektualne I osobne usluge

10.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

14.

3238

41.500,00

Računalne usluge

41.500,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

15.

3291

8.000,00

Naknada članovima Upravnog vijeća

8.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

16.

3292

5.000,00

Premije osiguranja

5.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

17.

3293

5.000,00

Reprezentacija

5.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

18.

3299

20.000,00

Programske djelatnosti

20.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

34 FINANCIJSKI RASHODI

19

3431

5.000,00

Bankarske usluge

5.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava

42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

20.

4241

160.000,00

Nabava knjiga

160.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2015.

Prosinac 2015

Bagatelna nabava