Procedura zaprimanja i provjere računa

GRADSKA KNJIŽNICA

I ČITAONICA OGULIN
Bernardina Frankopana 7
47300 Ogulin
OIB: 32709842687

 

Broj: 01-94/2-2014

Ogulin, 20.03.2014.

 

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti(NN 139/10) i članka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila    ( NN 78/11 ) ravnateljica Knjižnice donosi

 

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA

      TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

 

 

  1. 1.ZAPRIMANJE RAČUNA

Račun se zaprima u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ogulin i evidentira  sa datumom primitka.

 

  1. 2.PROVJERA I PLAĆANJE RAČUNA

2.1. Sadržajnom provjerom utvrđuje se odgovara li roba, usluge i radovi vrstom i količinom naručenim ili ugovorenim, a obavlja je radnik koji je predložio nabavu/usluge/radove.

2.2. Račun se prosljeđuje u računovodstvo koje obavlja:

¨      Matematičku kontrolu kojom se provjerava ispravnost iznosa na računu

¨      Formalnu provjeru kojom se  evidentira postojanje svih zakonskih elemenata koji se odnose na konkretan račun

¨      Upis u knjigu ulaznih računa i dodjela broja

¨      Kontiranje računa odnosno razvrstavanje računa prema vrstama nabavljene robe, radova ili usluga

¨      Knjiženje računa odnosno upis računa prema dobavljačima i kontima u glavnu knjigu u računalu

¨      Kontrola računa s ravnateljem i odobrenje ravnatelja za plaćanje te postupak samog plaćanja

¨      Odlaganje računa prema redoslijedu ( broju KUF-a) u registrator

 

2.3. Ukoliko ravnateljica ili radnik Knjižnice, po nalogu ili ovlaštenju ravnatelja, kupi robu i odmah u  trgovini primi račun, dužan je  na licu mjesta po primitku računa i robe izvršiti kontrolu primljene robe po stavkama i količinama iz računa te račun po dolasku u Knjižnicu predati ravnatelju da bi se s istim postupilo sukladno točki 2.2. ove procedure.

 

2.4. Nabave roba i usluga malih iznosa čije se plaćanje vrši gotovinom iz blagajne, odobrava i za točnost podataka iz računa jamči ravnateljica.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                 

                                                                                  Marijana Mazor, dipl. knjiž.