Plan javne nabave Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2014. godinu

PLAN JAVNE NABAVE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE OGULIN ZA 2014.GODINU

Na temelju članka 13.st.1.Zakona o javnoj nabavi (NN br.110/07 im 125/08.i 90/11.)

 

 

REDNI BROJ

Br.konta

Financijski plan za 2014.

Predmet nabave

Planirana sredstva (s PDV-om)

Postupak i način nabave

 

Početak postupka

Trajanje postupka

Napomena

32 MATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA

 

1.

3211

5.000,00

Službena putovanja

5.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

2.

3212

35.000,00

Naknada za prijevoz

35.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

3.

3220

10.000,00

Stručno usavršavanje

10.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

4.

3221

25.000,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

25.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

5.

3223

45.000,00

El.struja

   45.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

6.

3223

75.000,00

Lož ulje

75.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

7.

3224

4.000,00

Materijal za tekuće održavanje

4.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

8.

3225

5.000,00

Sitni inventar

5.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

9.

3231

15.000,00

Usluge telefona, pošte i prijevoza

15.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

10.

3232

27.000,00

Usluge tekućeg I inv.održavanje

27.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

11.

3233

1.000,00

Usluga promidžbe

1.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

12.

3234

9.000,00

Komunalne usluge

9.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

   13.

3237

15.000,00

Intelektualne I osobne usluge

15.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

14.

3238

44.000,00

Računalne usluge

44.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

15.

3291

6.000,00

Naknada članovima Upravnog vijeća

6.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

16.

3292

20.000,00

Premije osiguranja

20.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

17.

3293

5.000,00

Reprezentacija

5.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

18.

3299

30.000,00

Programske djelatnosti

30.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

34 FINANCIJSKI RASHODI

19

3431

10.000,00

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna nabava

 

42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

20.

4241

160.000,00

Nabava knjiga

160.000,00

Direktno ugovaranje

Siječanj 2014.

Prosinac 2014

Bagatelna *nabava

 

* Razni izdavači i nakladnici. Ukupan iznos je 160.000,00 kn, no ne kupujemo od jednog izdavača da bismo morali postupati prema Zakonu o javnoj nabavi iznad 70.00