9 lipnja, 2021

Dan

točci > točki

U imenicama ženskoga roda koje završavaju na -čka i -tka (mačka, značka, lutka, patka) zbog lakšega se izgovora provodi sibilarizacija u dativu i lokativu jednine. Umjesto mačci, značci,...
Read More
Skip to content